Přijímání dětí

O školce Kritéria přijímání Reference rodičů Názory dětí

Dítě vám dorostlo do školkového období a vy začínáte vybírat vhodnou MŠ. Chcete, aby se vaše dcerka nebo syn do školky těšili každé ráno? Abyste je vyzvedávali usměvavé a plné dojmů? Mateřská škola Ottománek rozvíjí měkké dovednosti, stimuluje tvůrčí a intelektuální činnost a podporuje radost z pohybu. Prostředí školky je nekonfliktní a empatické. Děti nestresujeme, ale nasloucháme jejich nápadům a pocitům, budujeme vzájemný respekt a dobré vztahy.
Kritéria přijímání dětí do MŠ Ottománek

1. Předškoláci – děti, které v následujícím roce zahájí docházku do základní školy

2. Děti s celotýdenní (celodenní) docházkou v pořadí, v jakém se přihlásily (telefonicky, e-mailem, osobně)
- není pevně stanoven den zápisu, v případě volného místa jsou děti přijímány v průběhu celého školního roku

3. Děti s nepravidelnou (celodenní) docházkou v pořadí, v jakém se přihlásily (telefonicky, e-mailem, osobně)

Nepravidelná docházka:

Jak jsou rodiče spokojení s MŠ Ottománek?

Musím začít tím, že mě nikdy dříve nenapadlo, že bych někdy dala své děti do soukromé školky. Tím spíš, že dcery jsou společenské a obvykle nemají problém dobře se bavit v jakékoli skupině. Nyní do Ottománku chodí i naše mladší dcera a jsme tomu rádi!

Především jsme si jako rodiče ujasnili, že na školce opravdu záleží, protože je to start do života. Rozvíjí se nejrůznější schopnosti, a dítě se rozvíjí hlavně společensky. Ottománka jsme zvolili, protože jsme se s řadou lidí odsud znali už z kurzů plavání. Obě dcery začínaly v Miniškolce a se vším jsme byli vždycky spokojeni.

Velmi oceňuji, že jsou paní učitelky ve školce průvodkyně, partnerky a kamarádky, nikoli tvrdé autority, kterých je třeba se obávat. V Ottománku vnímám pozitivně přátelské prostředí a soustředěnost na budování kolektivu. Vyučující mezi dětmi podporují vzájemnou pomoc a přátelení.

Postupem času jsem zjistila, že systém práce s dětmi je zde propracovaný a podporuje všeobecný rozvoj dětí, který jim umožní patřit mezi ty nejlepší. Později budou mít možnost naučit se cokoli, co budou potřebovat, včetně cizích jazyků. A hlavně, děti se tu nikdy nenudí! Vždycky mají o zábavu postaráno, ať už díky zajímavému programu, nebo kvůli pěkným podmínkám ke hraní si s kamarády.

Kolektiv ve třídě považuji za velký tak akorát, aby to bylo pro děti zajímavé. Dostatek učitelek umožňuje zároveň úspěšné zvládnutí i náročnějších aktivit s dětmi. Věkově smíšená třída se mně i mým dětem také líbí a přináší jim novou inspiraci. Hezký přístup v Ottománku navíc dokládá, že i děti mladší než předškoláci mohou zvládnout plno věcí! Mám velmi dobrou zkušenost s tím, jak se děti v této školce citlivě učí samostatnosti a sebedůvěře v různých oblastech, např. při tvoření, ale i u oblékání, stolování a společensky. Ke všemu jsou motivovány podporou jejich přirozeného zájmu. Vážím si i toho, že se ve školce dodržuje určitý řád a děti mají přiměřené povinnosti.

Patřím k těm rodičům, kteří souhlasí s tvrzením, že děti mají v dnešní době málo pohybu, ale velmi ho potřebují. Ottománek pro nás pohyb nabízí – plavání (které obě moje dcery milují), cvičení ve třídě a hraní si na zahradě – ve školce se nelení jít ven za každého počasí.

Až časem jsem plně docenila kvalitu a různorodost výtvarných aktivit a prostor věnovaný hudbě a písničkám, které jsou navíc inteligentní a vtipné. Jsem ráda, že se v Ottománku čtou příběhy a pohádky a že se na ně děti nikdy nedívají v televizi.

Dohromady je to mnoho „drobností“, které však nejsou vůbec samozřejmé. Znamenají plno práce a společně vytvářejí velký rozdíl. Trpělivé paní učitelky, které se tu dětem věnují se zájmem a radostí, mají za to můj veliký dík. Pokud jsem někdy váhala, jestli všechen ten rozvoj děti v tomhle věku potřebují, tedy jestli by si spíš neměly zatím jen volně hrát, teď jsem si jistá, že takhle jsou šťastné!

Irena Hustáková