Kroužky pro děti od září 2022 - příjem přihlášek

  • Středisko volného času Ottománek přijímá přihlášky na školní rok 2022/2023.
  • Cvičení rodičů s dětmi, keramika, jóga a taneční přípravka s prvky baletu: 3,5–5 let
  • Cvičíme v městském sála v Černošicích
  • Keramika, jóga a tanečky v MŠ Ottománek v Černošicích
  • Základní informace jsou na http://www.ottomanek.cz/aktivni-na-suchu-4/sport-svc-19
  • Více informací viz kontakt níže
  • telefon: 603 745 576, 603 495 368, info@ottomanek.cz