Již uskutečněné

Příměstský tábor pro předškolní děti – Z písničky do písničky

Místo: Mateřská škola Ottománek, Střední 2121, Černošice Termín: 2. 7. – 27. 7. 2018

Turisticko-fotografický příměstský tábor – Čarovná Berounka

Místo: Ottománek, Střední 2121, Černošice, Černošice Termín: 9. 7. – 13. 7. 2018

Keramicko-výtvarný příměstský tábor – Pod africkým sluncem

Místo: Ottománek, Střední 2121, Černošice Termín: 16. 7. – 20. 7. 2018

Sportovní příměstský tábor

Místo: Ottománek, Střední 2121, Černošice Termín: 23. 7. – 27. 7. 2018

Příměstský tábor pro předškolní děti - Mořské putování

Termín: 1.7. - 26.7.2019 Místo: Mateřská škola Ottománek Cena: 600,-/ den

Turisticko-fotografický - Křehká krása před objektivem

Termín: 8.7. - 12.7.2019 Místo: Ottománek Cena: 3 000,-

Sportovní tábor s plaváním

Termín: 1.7. - 4.7.2019 Místo: Ottománek Cena: 2 800,-

Keramicko-výtvarný příměstský tábor - Slunce a Měsíc

Termín: 15.7. - 19.7.2019 Místo: Ottománek Cena: 3 400,-

Příměstský sportovní tábor

Termín: 22.7. - 26.7. 2019 Místo: Ottománek Cena: 3 000,-

Příměstský tábor pro předškolní děti - Zázraky přírody

Termín: 29.6. - 31.7. 2020 Místo: Mateřská škola Ottománek Cena: 600,-/den

Sportovní tábor s plaváním

Termín: 27.7. – 31.7.2020 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Fotograficko-plavecký tábor – Mezi kapkami OBSAZENO

Termín: 7.7. – 10.7. 2020 Místo: Ottománek Cena: 2 800,-

Keramicko-výtvarný tábor - Mezi nebem a zemí OBSAZENO

Termín: 20.7. – 24.7.2020 Místo: Ottománek Cena: 3 400,-

Svět pokusů a objevů OBSAZENO

Termín: 13.7. - 17.7. Místo: Ottománek Cena: 3 400,-

Příměstský tábor pro předškolní děti – Letem světem za sluníčkem

Termín: 1.7. - 30.7. 2020 Místo: Mateřská škola Ottománek Cena: 600,-/den

Sportovní tábor s plaváním

Termín: 1. - 2. + 7. - 9.7. 2021 Místo: Ottománek Cena: 700,-/den

Fotograficko-plavecký tábor – Když promluví stromy

Termín: 12. - 16.7. 2021 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Keramický tábor - Stroj času OBSAZENO

Termín: 19. - 23.7.2021 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Výtvarný tábor - Za tajemstvím starých hradů OBSAZENO

Termín: 26. - 30.7. 2021 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Keramický tábor - Kouzelná zahrada - OBSAZENO

Termín: 11.7. - 15.7. 2022 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Fotograficko-plavecký tábor - Voda v krajině

Termín: 18. 7. - 22.7. 2022 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Sportovní tábor s plaváním - Přelez, přeskoč a přeplav OBSAZENO

Termín: 25.7. - 29.7. 2022 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Tábor pro předškoláky Pohádky z kouzelných hrnků

Termín: 3. - 28.7.2023 Místo: Mateřská škola Ottománek Cena: 700,-/den

Keramický tábor Tajemství lesa

Termín: 10. - 14. 7.2023 Místo: Ottománek Cena: 3500,-

Výtvarný tábor s plaváním - Na vlnách

Termín: 17. - 21.7.2023 Místo: Ottománek Cena: 3700,-

Příměstské tábory