Aktivity (SVČ)

Odhalte ve svém předškolákovi nadaného jedince a podpořte jeho logické a jazykové myšlení. Hravou formou s využitím metody NTC Learning rozvíjíme kognitivní schopnosti dítěte a připravujeme je na vstup do první třídy. Potřebuje-li váš syn nebo dcerka rozhýbat jazýček, rozšířit slovní zásobu nebo zlepšit jemnou a hrubou motoriku, v kroužku Logohrátky se pustíme do slovních hříček, jazykolamů, podpoříme lásku k mateřskému jazyku a zrakové a sluchové vnímání. Dítko vám rádo pomáhá v kuchyni? Dejte mu prostor v novém kroužku vaření, ať všechny své nápady realizuje smysluplným způsobem spolu s dalšími malými nadšenci ve skupině.

Logohrátky
  • pro děti od 4 do 6 let
  • jazyková a artikulační cvičení
  • trénink vyjadřování a slovní zásoby
Primahrátky
  • pro děti od 4 do 7 let
  • dle metody NTC Learning
  • rozvoj paměti, koncentrace, učení

Rak leze pozpátku,
umí krátkou pohádku.
O pejskovi Azorovi,
který hlídá zahrádku.


Aktivity (SVČ)