Vytváříme aktivní život
pro děti i dospělé

v Černošicích, Dobřichovicích a okolí

Příměstské tábory 3. 7. 2017 – 18. 8. 2017
Pobytové tábory 30. 6. – 23. 7. 2017