Chalupa
v Dolní Suché

Cvičení rodičů s dětmi

Cílem cvičení dětí s rodiči je všestranně rozvíjet pohybové schopnosti dětí, jejich smysl pro rytmus a jemnou motoriku. Hrajeme si s míčem, zdoláváme překážky, cvičíme s padákem, obručemi apod. Dochází k navázání prvních sociálních kontaktů mezi dětmi ve skupině a upevňuje se vztah mezi rodičem a dítětem. K rozdělení do skupin (Broučci, Motýlci) dochází na základě pohybových zkušeností a schopnosti chůze. Pro děti od 1 roku do 3 let.

Přihlášky na

Jaro 2019

Termín:  3.2. 2020 – 12.6. 2020

CVRD 1–2 roky pondělí městský sál Vráž 10,00–10,45 h Lucie Gejdošová
CVRD 2–3 roky pondělí městský sál Vráž 10,45–11,30 h Lucie Gejdošová

Kroužky pro děti