Mateřská škola

Soukromou mateřskou školu v Černošicích jsme otevřeli v roce 2008 v prostorách typu rodinného domu s vlastní vybavenou zahradou. Práce s dětmi probíhá podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. V roce 2010 jsme navázali spolupráci s Mensou ČR a děti učíme v souladu s projektem Mensa pro školky.

Děti vedeme k osobnostnímu a intelektuálnímu růstu a maximálně rozvíjíme jejich potenciál. Budujeme vzájemné vztahy ve třídě a dbáme na to, aby byly všechny křivdy vyřešeny. Vycházíme ze skutečnosti, že pro vyvíjející se dítě je nesmírně důležitá pohoda a pocit bezpečí a jistoty.

Součástí dne ve školce nejsou pouze volné dětské hry, ale také tělovýchovné chvilky, rozmanité tvoření, malování, svobodné zpívání písní a učení se básniček. V rámci projektů v MŠ cvičíme jógu, pracujeme s hlínou a plaveme. Děti jsou vedeny také k estetice ve stolování. Hrajeme divadélko, účastníme se akcí v Černošicích a jezdíme na výlety.

Co by vás mohlo zajímat

  • školka disponuje jednou smíšenou třídou s kapacitou 25 dětí ve věku od 3 do 6 let

  • paní učitelky mají zkušenosti s předškolní výchovou dětí, pomáhají dětem v adaptaci, jsou pro ně dobrým vzorem a vytvářejí ve školce příjemnou atmosféru

  • obědy dovážíme z nedaleké ZŠ Černošice, zajišťujeme zdravé svačinky a pitný režim

  • na vybrané kroužky SVČ zajišťujeme dopravu speciálními busánky
  • rok před nástupem do 1. třídy jsou děti součástí projektu Předškolák. Rozvíjíme jejich pracovní návyky, připravujeme je na vstup do nového prostředí (ZŠ několikrát navštívíme), dbáme na správnou výslovnost, grafomotoriku apod.

  • podmínky přijímání dětí do MŠ najdete zde, termíny dnů otevřených dveří a další informace pro zájemce o docházku do školky zde

JÓGA

dětská jóga povzbudí tělo i mysl a přinese radost

Více

MENSA

hlavolamy a pohybové hry pro ideální rozvoj mozku

Více

KERAMIKA

modelování z hlíny podpoří jemnou motoriku a trpělivost

Více

PLAVÁNÍ

plavecký výcvik vedeme hravou formou přímo ve škole

Více

Mateřská škola