Miniškolka

Upozornění: Od školního roku 2018/2019 Miniškolka ukončuje svůj provoz.

Miniškolka je nově vybudované předškolní zařízení v Černošicích otevřené dětem od 2 do 4 let. V září s dětmi nastupujeme do kouzelného vláčku a vozíme se říší pohádek, malování, vyprávění, světem pohybu a radosti. Všechny aktivity realizujeme hravou formou, zapojujeme dětskou fantazii, zároveň děti vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti.

Děti využívají nově vybudovaného sálu pro pohybové hry, k dispozici je i zahrada se spoustou zeleně pro venkovní aktivity. Snažíme se, aby se v tomto prostředí děti cítily bezpečně, uvolněně a harmonicky rozvíjely vzájemné vztahy.

Co by vás mohlo zajímat

  • do Miniškolky lze dítě přihlásit na libovolný počet dnů v týdnu nebo např. na dopoledne

  • celý týden se věnujeme činnostem, které se prolínají. Střídáme hudebně-pohybový blok, pohádková cvičení, kombinujeme výtvarku, divadlo a také sportujeme

  • o děti se v dětském klubu starají dvě paní učitelky

  • výhodou je malý počet dětí ve skupině a individuální přístup

  • úzce spolupracujeme s rodinou

  • lze využívat náhrady za řádně omluvené absence (viz Náhradový systém)

Co si vzít s sebou

Dítě by mělo mít vlastní bačkůrky, náhradní pohodlné oblečení, svačinku v krabičce a uzavíratelné pití. Oběd zajišťujeme pro všechny děti. Pro ty, které zůstavají na spaní, prosím nezapomeňte přinést pyžamo.


Nad hladinou vážka letí,
chytíme ji, pojďte, děti!
Kdepak, vážka nečeká...
Odletí do daleka!


Miniškolka