Chalupa
v Dolní Suché
Knihy o výchově
a vzdělávání

Mateřská škola

Soukromou mateřskou školu v Černošicích jsme otevřeli v roce 2008 v prostorách typu rodinného domu s vlastní vybavenou zahradou. Práce s dětmi probíhá podle školního vzdělávacího programu Cesta za poznáním. V roce 2010 jsme navázali spolupráci s Mensou ČR a děti učíme v souladu s projektem Mensa pro školky.

Děti vedeme k osobnostnímu a intelektuálnímu růstu a maximálně rozvíjíme jejich potenciál. Budujeme vzájemné vztahy ve třídě a dbáme na to, aby byly všechny křivdy vyřešeny. Vycházíme ze skutečnosti, že pro vyvíjející se dítě je nesmírně důležitá pohoda a pocit bezpečí a jistoty.

Součástí dne ve školce nejsou pouze volné dětské hry, ale také tělovýchovné chvilky, rozmanité tvoření, malování, svobodné zpívání písní a učení se básniček. V rámci projektů v MŠ cvičíme jógu, pracujeme s hlínou a plaveme. Děti jsou vedeny také k estetice ve stolování. Hrajeme divadélko, účastníme se akcí v Černošicích a jezdíme na výlety.

Co by vás mohlo zajímat

JÓGA

dětská jóga povzbudí tělo i mysl a přinese radost

Více

MENSA

hlavolamy a pohybové hry pro ideální rozvoj mozku

Více

KERAMIKA

modelování z hlíny podpoří jemnou motoriku a trpělivost

Více

PLAVÁNÍ

plavecký výcvik vedeme hravou formou přímo ve škole

Více