Jak vytvořit roční projekt v mateřské škole – „Svět objevů a vynálezů“

Termín 7.10. 2020, 8:30-12:30 h Místo konání Předškolní 420/5 148 00 Praha 4 - Kunratice
Pro kohoUčitelky MŠ, vychovatelky v družině, pedagogové volného času Cena 850,- Kč 

S sebou
Pohodlné oblečení pro praktickou část, psací potřeby


Přihlášky 
Pošlete e-mail s názvem, termínem semináře, fakturační údaje a jména účastníků na info@ottomanek.cz.

Info Pro více informací nás kontaktujte na adrese info@ottomanek.cz Platba Platba po obdržení faktury převodem na účet 5069553001/5500, do avíza jméno účastníka

Program

Seminář bude rozdělen do tří celků:

Seznámení se všemi objevy, které znamenaly převrat ve vývoji lidstva:

 • představení největších vědeckých osobností

Rozdělení ročního projektu do pěti celků:

 • podrobné rozpracování témat do jednotlivých oblastí RVP
 • vymezení potřebného časového úseku na projekt jednoho objevu
 • ukázka další literatury – encyklopedie, atlasy …

Ukázka metodického zásobníku:

 • výtvarné práce
 • písničky a nejrůznější rytmická cvičení 
 • pohybová cvičení a pohybové hry
 • hry na rozvoj sociálních dovedností
 • pracovní listy
 • vytváření myšlenkových map

Další informace

 • absolventi semináře získají Osvědčení o absolvování
 • účastníci obdrží metodické materiály

Lektorka