Umění (SVČ)

Neuduste ve svém dítěti tvořivého ducha a pomozte mu uskutečnit všechny nápady a sny, které může zhmotnit třeba modelováním z hlíny v kurzu keramiky, ve výtvarce pro děti nebo fotografickém kurzu. Podporujte jeho neutichající nadšení a nenechte usnout jeho vnitřní dítě, které se s věkem z malého človíčka rychle vytrácí.

Keramika pro děti
  • pro děti od 4 do 15 let
  • kreativní kurz pro holky i chlapce
  • koncentrace, jemná motorika
Fotografování
  • pro děti od 6 do 11 let
  • základní pravidla focení
  • hrátky s kompozicí a světlem

Plují ryby zvesela,
hraje rybí kapela.
písničku si notují,
dokolečka tancují


Umění (SVČ)