Chalupa
v Dolní Suché
Knihy o výchově
a vzdělávání

Taneční přípravka s prvky baletu

Taneční přípravka s prvky baletu: 3,5–5 let

V taneční přípravce se s dětmi učíme základy tanečního a tvořivého pohybu. Seznámíme se s výrazy z taneční a baletní techniky a rozšíříme svůj pohybový slovník formou zábavných her. S vývojem dětí se nácvik kreativního pohybu rozšiřuje o přesnější tělesnou koordinaci a souvislejší pohybové vazby. Dítě se začíná soustředit na vědomé držení těla a orientaci v prostoru. Rozvíjí se pohybová paměť a děti si osvojují základy typických tanečních prvků.

Součástí taneční přípravky jsou poutavé příběhy, zpívání, které rozšiřuje cit pro hudbu a smysl pro rytmus. Odlehčující aktivity udržují výuku přitažlivou, takže dítkům nehrozí demotivace a nechuť se hýbat. Do hodin zařazujeme také prvky z taneční gymnastiky (převaly, hvězdy). Ocenění dobré práce přichází ve formě razítek a nálepek.

S sebou na lekci lahvičku s pitím, legínky, tričko nebo trikot, sukénku, gymnastické cvičky (piškoty)

Taneční přípravka s prvky baletu: 5–7 let

Děti se ve školním věku začínají projevovat již jako osobnosti, výuka se proto přibližuje regulérnímu, intenzivnímu tanečnímu tréninku. V lekcích školáky účinně motivujeme, pracujeme na krátkých choreografiích a improvizačních cvičeních. Děti si již plně uvědomují své tělo a cíleně s ním pracují. Ovládají své těžiště, dbají na držení těla, technicky přesně provádějí kroky a skoky, synchronizované nebo izolované pohyby.

Svým pohybem mohou vyjadřovat také složitější myšlenky a příběhy. Taneční přípravka obohacuje děti o jemnost, ladnost, rytmiku a základní prvky baletu. Trénujeme také taneční gymnastiku, která zvyšuje tělesnou kondici, pohybovou flexibilitu a sílu.

Přihlášky na

Jaro 2022

Termín:  14.2.  – 17.6. 2022

Taneční přípravka 3,5–5 let středa  MŠ Ottománek 16,30–17,15 Lucie Gejdošová
Taneční přípravka 5–7 let středa MŠ Ottománek 17,15–18,00 Lucie Gejdošová

Kroužky pro děti