Chalupa
v Dolní Suché
Knihy o výchově
a vzdělávání

Svět objevů

Kroužek je určen všem zvídavým dětem! Činnosti rozvíjí u dětí logické myšlení, koncentraci, paměť, pozornost, jemnou motoriku, spolupráci hemisfér. Zařazovány jsou nejrůznější logické hry a hříčky, enigmatické hádanky, tvorba myšlenkových map. Mezi nejoblíbenější činnosti patří pokusy. Děti jsou lektorkou motivovány k další tvůrčí práci i v domácím prostředí. 

S sebou na lekci lahvičku s pitím, pohodlné oblečení

Veškeré aktivity jsou kolektivní. Program jednotlivých lekcí je zpracováván na celé pololetí.  

Přihlášky na

Podzim 2020

Termín:  14.9. 2020 – 29.1. 2021

Svět objevů 7-10 let pondělí ZŠ Mokropsy 13,45–14,45 Marie Zálešáková

Kroužky pro děti