Sportovky

Sportovní kroužek představuje průpravu pro sebeobranu - úpolové sporty. Podporuje obratnost, rychlost, reakční schopnosti sílu a vytrvalost. Zlepšuje kondici a udržuje psychickou pohodu. Seznamujeme se se základy soutěžení, pravidly sportu a využíváme nejrůznějšího náčiní.

Přihlášky na

Podzim 2019

Termín: 16. 9. 2019 – 30. 1. 2020

Sportovky 7–9 let pondělí ZŠ Mokropsy 13,30–14,30 h Sabina Mehič

Kroužky pro děti