Cvičení rodičů s dětmi (miminky)

Cílem cvičení dětí s rodiči je všestranně rozvíjet pohybové schopnosti dětí, jejich smysl pro rytmus a jemnou motoriku. Hrajeme si s míčem, zdoláváme překážky, cvičíme s padákem, obručemi apod. Dochází k navázání prvních sociálních kontaktů mezi dětmi ve skupině a upevňuje se vztah mezi rodičem a dítětem. K rozdělení do skupin (Broučci, Motýlci) dochází na základě pohybových zkušeností a schopnosti chůze. Pro děti od 1 roku do 3 let.

S sebou na lekci lahvičku s pitím, pohodlné oblečení.

Přihlášky na

Školní rok 2024/25

Termín:  16.9. 2024 – 13.6. 2025

Kurz Podzim 2024 - Termín: 16. 9. 2024 – 31. 1. 2025  

Kurz Jaro 2025 - Termín: 3. 2. 2025 – 13. 6. 2025  

Necvičíme:  v den státních svátků a v prosinci od 18. - 31.12. 2023 a v době jarních prázdnin 19. - 25.2. 2024  

Termín: 16.9. 2024 – 13.6. 2025

CVRM lezci (6–14 m.) pondělí Ottománek Střední 2121 9 - 9,45 h  Lucie Gejdošová
CVRD broučci (1–2roky) pondělí Ottománek Střední 2121 10 - 10,45 h Lucie Gejdošová
CVRD motýlci (2–3roky) pondělí Ottománek Střední 2121 10,45 - 11,30 h Lucie Gejdošová

Lektor

MgA. Lucie Gejdošová lektor Plavání

Kroužky pro děti