Chalupa
v Dolní Suché
Knihy o výchově
a vzdělávání

Zahájení kroužků SVČ

Termín: 17. 9. 2018 Místo: ZŠ Mokropsy, ZŠ Černošice, městský sál na Vráži, MŠ Ottománek
Obsazenost: Stále volná místa