Ceník

Aktivity
Zájmová aktivitaDoba trvání aktivityCena
Logohrátky 60 min 1 700 Kč / pololetí
Primahrátky 60 min 1 700 Kč / pololetí

Důležité informace

  • Ceník je platný od února 2017.
  • V případě souvislé absence z důvodu dlouhodobé nemoci (delší než jeden měsíc), doložené potvrzením od lékaře je možnost vrácení peněz až do výše 50 % z částky za neodchozené hodiny (lekce). V případě přerušení (ukončení) docházky z jiných důvodů se peníze nevracejí.

Platby

  • Číslo účtu: 5069553001/5500
  • Do avíza uveďte jméno, účel platby a období, na které je platba určena (např. Jan Novák, kytara, I. pololetí).
  • Platby za jednotlivé kroužky je třeba provádět před zahájením kurzu, nejpozději na první hodině.

Aktivity (SVČ)