Projekty

Ve škole nezahálíme, ale celoročně se věnujeme čtyřem typům projektů: józe pro děti, keramice, dětské mense a plavání. Projekty v MŠ jsou vzájemně provázané, připravujeme je v souladu se zážitkovou pedagogikou. U dětí posilují intelektové schopnosti, pohybovou zdatnost a smysl pro systém a pořádek.

Plavání

Plavecký výcvik probíhá celoročně dvakrát v týdnu v přízemí mateřské školky a přináší výborné výsledky. Děti jsou rozdělovány do tří skupin po max. 6 dětech (Lachtánci, Delfínci, Žraloci). Plavou s kvalifikovanou instruktorkou plavání a také se svými paní učitelkami ze školky, odpadá tedy strach z nových osob. Seznamují se s plaveckými pomůckami (destička, páseček), nacvičují plavecké polohy a způsoby, zvykají si na správné plavecké dýchání, splývání a potápění. Vše realizujeme formou hry.

Jóga

Probíhá v rámci pohybových her, je zábavná a plná fantazie. Děti se učí relaxovat, koncentrovat se, být tady a teď. Protahujeme celé tělo a posilujeme jednotlivé svalové skupiny. Osvojujeme si základní pózy, např. kočičku, pejska, žabku a motýlka, postupem času cvičíme celé pohádkové příběhy. Využíváme také jógového pexesa, relaxačních karet a dalších užitečných pomůcek.

Mensa

Spolupracujeme s Mensou ČR a uplatňujeme metodu pro mateřské školky Mensa NTC Learning, která využívá soubor technik a speciálně upravených cvičení vedoucích ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink zahrnuje motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a zvětšuje tak kapacitu mozku. Pozitivně působí např. jako prevence dyslexie a zmírňuje poruchy učení. Dochází při něm i k rychlému odhalování nadaných jedinců.

Keramika

Děti se seznamují s novým materiálem včetně technik glazování a zdobení, uplatňují svou fantazii a tvůrčí potenciál. Práce s keramickou hlínou je výborná pro rozvoj jemné motoriky, učí trpělivosti a zbavuje děti přebytečné energie. Vyrábíme keramiku, která potěší, např. šperky pro maminky nebo dekorace do bytu. Školka disponuje vlastní keramickou pecí.