Svět objevů

Lekce jsou určeny zejména předškolákům, ale přínosem jsou také pro prvňáčky. Hlouběji zde rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, paměť, pozornost, jemnou i hrubou motoriku, spolupráci hemisfér. Pozornost věnujeme logickému myšlení a tvorbě myšlenkových map, pracujeme s abstraktními symboly. Kurz probíhá v souladu s metodou NTC Learning, která se podílí na vývoji asociativního myšlení. 

Veškeré aktivity jsou kolektivní. Program jednotlivých lekcí je zpracováván na celé pololetí. Děti jsou lektorkou motivovány k další tvůrčí činnosti i v domácím prostředí. 

Přihlášky na

Aktuální cyklus

Termín: 17. 9. 2018 – 31. 1. 2019

Svět objevů 4–6 let úterý ZŠ Mokropsy ZRUŠENO Marie Zálešáková
Svět objevů 7-10 let úterý ZŠ Mokropsy 14,30–15,30 Marie Zálešáková

Kroužky pro děti