Chalupa
v Dolní Suché

Svět objevů

Lekce jsou určeny zejména předškolákům, ale přínosem jsou také pro prvňáčky. Hlouběji zde rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, paměť, pozornost, jemnou i hrubou motoriku, spolupráci hemisfér. Pozornost věnujeme logickému myšlení a tvorbě myšlenkových map, pracujeme s abstraktními symboly. Kurz probíhá v souladu s metodou NTC Learning, která se podílí na vývoji asociativního myšlení. 

Veškeré aktivity jsou kolektivní. Program jednotlivých lekcí je zpracováván na celé pololetí. Děti jsou lektorkou motivovány k další tvůrčí činnosti i v domácím prostředí. 

Přihlášky na

Jaro 2019

Termín: 4. 2. 2019 – 13. 6. 2019

Svět objevů 4–6 let úterý ZŠ Mokropsy ZRUŠENO Marie Zálešáková
Svět objevů 7-10 let úterý ZŠ Mokropsy 14,30–15,30 Marie Zálešáková

Kroužky pro děti