Chalupa
v Dolní Suché

Školné

Ceník platný od září 2016

  Cena za měsíc
Školné   8 100 Kč
Stravné   1 200 Kč

Školné a stravné je třeba provádět vždy do 25. dne na následující měsíc.

Číslo účtu: 5069553001/5500

Do AVÍZA uveďte jméno, účel platby a období, na které je platba určena (např. Jan Novák, školka 9/15, vč. stravného).

V případě dlouhodobé nemoci (delší než jeden měsíc), která je doložená potvrzením od lékaře, vracíme peníze až do výše 50 procent z částky za neodchozené období. Možnost využít slevu má klient pouze jedenkrát za školní rok. V případě přerušení (ukončení) docházky z jiných důvodů peníze nevracíme. Státní svátky se nenahrazují.